Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 ก.พ. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลวังแก้ว 2563

26 ก.พ. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลวังแก้ว 2563 ชุด 2

26 ก.พ. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลวังแก้ว 2563 ชุด 3

20 ก.พ. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว กิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

17 ก.พ. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว กิจกรรม ทำแนวกันไฟป่า

13 ก.พ. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตำบลวังแก้ว

14 ม.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว กิจกรรมแข่งขันกีฬาศพด. ประจำปี 2563

14 ม.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว กิจกรรมแข่งขันกีฬาศพด. (2) ประจำปี 2563

02 ม.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

11 ธ.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังแก้ว โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th